Home :: Beroepsvaart :: Persoonlijke bescherming :: Ademluchtapparatuur :: Dräger PP15 overdruk vluchtset met Panorama Nova masker

Dräger PP15 overdruk vluchtset met Panorama Nova masker

Productcode 113609
Dräger PP15 overdruk vluchtset met Panorama Nova masker

Overdruk vluchttoestel

Ontworpen voor een veilige en ongehinderde vlucht uit gevaarlijke omgevingen waar ademhaling gevaarlijk is geworden.

Beproefde pneumatische componenten resulteren in een zeer lage ademweerstand en een constante luchtcapaciteit bij alle flesdrukken.

De eenheid wordt uitgerust met het beproefde Panorama Nova gelaatsmasker met een geringe uitademweerstand, een goede en comfortabele pasvorm en een zelf ontwasemend venster voor een goed zicht.

De Saver PP heeft een extreem lage cost of ownership - Revisie pas na 10 jaar!.

Goedgekeurd conform EN 402

Dräger PP Emergency Escape Breathing Apparatus with Panorama mask

Positive Pressure Emergency Escape Breathing Apparatus

Designed to provide safe and unhampered escape from hazardous environments where breathing has become difficult or endangered.

Proven pneumatics give very low breathing resistance and a consistent air flow rate at all cylinder pressures.

The unit comes equipped with the proven Panorama Nova facemask which gives low exhalation resistance, a close and comfortable fit and a self-demisting visor for clear vision.

The Saver PP has a very low cost of ownership - with no mandatory service for 10 years.

Approved to EN 402