Home :: Beroepsvaart :: Persoonlijke bescherming :: Ademluchtapparatuur :: EEBD Dräger Saver CF15, 3 liter fles 200 bar

EEBD Dräger Saver CF15, 3 liter fles 200 bar

Productcode 100628
EEBD Dräger Saver CF15, 3 liter fles 200 bar

Vluchttoestellen met constante luchtstroom

Zorgen voor een veilige, effectieve en ongecompliceerde vlucht uit gevaarlijke omgevingen met een minimale gebruikerstraining.

Het maakt gebruik van een eenvoudige fail-safe reduceerventiel, resulterend in een constante luchtstroom bij alle flesdrukken, terwijl een gecombineerd diffusierooster en uitademventiel een uitstekende luchttoevoer geven naar de gestroomlijnde kap.

De luchtkap nekafdichting is ozonbestendig en zorgt voor een goede afdichting wanneer de eenheid wordt gebruikt.

Goedgekeurd conform EN 1146

EEBD Dräger Saver CF15 escape set, 3 ltr. bottle 200 bar

Constant Flow Emergency Escape Breathing Apparatus

Allows safe, effective and uncomplicated escape from hazardous environments with minimal user training.

It uses a simple fail-safe pressure reducer, giving a consistent air flow rate at all cylinder pressures, while a combined diffuser and exhalation valve give an excellent air supply to the streamlined hood.

The air hood neck seal is ozone resistant ensuring seal integrity whenever the unit is used.

Approved to EN 1146