Home :: Beroepsvaart :: Persoonlijke bescherming :: Ademluchtapparatuur :: Volgelaatsmasker, Dräger Panorama Nova

Volgelaatsmasker, Dräger Panorama Nova

Productcode 100631
Volgelaatsmasker, Dräger Panorama Nova

Volgelaatsmasker, Dräger Panorama Nova (EPDM) R54450

Het volgelaatsmasker Panorama Nova is al decennia lang wereldwijd populair en biedt betrouwbare en veilige bescherming. In combinatie met een ademluchttoestel of kringlooptoestel wordt het door brandweerlieden en tunnelbouwers gebruikt als beproefd en getest volgelaatsmasker.

Voordelen

Comfortabele pasvorm met dubbele afdichtrand
Het volgelaatsmasker is voorzien van een dubbele afdichtrand voor maximale veiligheid die zich goed aanpast aan alle verschillende gelaatsvormen.

Stevig en duurzaam
Al decennia lang heeft het volgelaatsmasker goed gepresteerd onder zware en zelfs extreme omstandigheden waarin verschillende doel- en gebruikersgroepen (industrie, brandweer, offshore, mijnbouw en tunnelbouw) opereren en heeft het vele verschillende invloeden doorstaan.

Veel verschillende toepassingen
Met verschillende opties voor aansluitstukken kan de Panorama Nova worden gebruikt als normaal of als overdrukmasker voor filters, ademluchttoestellen, ademluchtleidingsystemen en kringlooptoestellen voor industriële toepassingen of de brandweer.

Systeemintegratie
Met de optie een masker te kiezen met verschillende aansluit- en draagsystemen, zoals hoofdband of helmadapters, past het perfect in het systeem dat bestaat uit een helm, een masker en een ademluchttoestel.

Mask, Dräger Panorama Nova (EPDM) R54450

Mask, Dräger Panorama Nova (EPDM) R54450

 

Benefits

Comfortable fit combined with double sealing line
Features a double sealing line for maximum safety which adapts well to different head and face shapes.

Robust and durable
For decades the mask has fared well in any extreme and rough condition in which the different target groups and user groups (industry, firefighters and mining) operate and has withstood many different impacts.

Many different uses
With the different connection piece options, the Panorama Nova can be used as a standard or an overpressure mask for filters, compressed air breathing apparatus, airline systems as well rebreathers for firefighters, mining or, in industrial applications.

System integration
With the option to choose a mask with different connections and wearing systems, as straps or helmet adapters, it will fit perfectly into the system, consisting of helmet, mask and respiratory system (compressed-air breathing apparatus, closed-circuit breathing apparatus or filter).