Home :: Werkplaats en service

Werkplaats en service

 

     Nautische Unie biedt:

 • uitstekend geoutilleerde werkplaatsen en vakkundig personeel
 • ISO-gecertificeerd door Bureau Veritas
 • officieel erkend service-station van Viking reddingsvlotten voor de beroepsvaart
 • KIWA/NCP/ILT-erkend onderhoudsbedrijf REOB van blusmiddelen
 • onderhoud van ademluchtapparatuur en het vullen van ademluchtcilinders
 • controle en levering van medische uitrustingen 
 • onderhoud en service aan alle buitenboordmotoren
 • dealer van Yamaha, Mercury en Honda
 • reparatie van opblaasboten en polyester boten
 • revisie en modificatie van boottrailers
 

      Nautische Unie offers:

 • workshops that meet all contemporary standards and a highly qualified staff
 • ISO-certification by BureauVeritas
 • authorized servicing station of Viking Life-Saving Equipment for commercial shipping
 • KIWA/NCP/ILT certified service of fire extinguishers (REOB)
 • service station for breathing apparatus and filling of compressed air cylinders
 • check and delivery of medical equipment
 • service and maintenance of outboards
 • dealer of Yamaha, Mercury and Honda
 • repair of inflatables and polyester boats
 • revision and modification of boattrailers